Sonaravnost

SKRB ZA OKOLJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST:

S svojimi dejanji skrbimo, da smo družbeno odgovorno podjetje. Na ta način skrbimo za okolje že danes, podnebno vzdržnost planeta pa ohranjamo tudi za jutri, ko bo dom tistim, ki pridejo za nami.

 

EKOLOŠKI VOZNI PARK: Ena izmed naših glavnih zavez je zagotavljanje okolju prijaznega prometa. Naš vozni park sestavljajo izključno vozila, ki izpolnjujejo najvišje okoljske standarde, saj vsa spadajo v ekološki razred EURO 6d.

ELEKTRIČNI TRANSPORT:  V naših skladiščih smo prevzeli zavezo, da bomo zmanjšali svoj ogljični odtis na minimum. Zato smo se odločili, da naš transportni vozni park poganja izključno električna energija. 

SONČNA ELEKTRARNA: Na strehi proizvodnje stavbe v Šmartnem pri Litiji imamo nameščeno sončno elektrarno za samooskrbo, s čimer smo po svojih močeh pripomogli h kakovostnejšemu bivanju v domačem okolju.

ODPADNI LES:  Vse ostanke masivnega lesa zmeljemo in pod visokim tlakom brez umetnih veziv izdelamo lesne brikete. Lesni briketi služijo kot biomasa, ki se uporablja za ogrevanje na najbolj ekološki način.

OBNOVITEV GOZDOV: Uporabljamo samo masivni les evropskega porekla, ki je certificiran s standardi FSC. To nam zagotavlja, da so gozdovi iz katerih izhaja les, ki ga uporabljamo za izdelavo savn, odgovorno upravljani.

RAVNANJE Z ODPADKI: Vse odpadke, ki nastajajo pri našem delovanju, odlagamo na primerno odlagališče ali jih predajamo pooblaščenim družbam v recikliranje in odvoz. Tudi v našem obratu vse odpadke ločujemo pravilno.

HVALA, DA TUDI VI Z NAMI SKRBITE ZA LEPŠI JUTRI

Shopping Cart